SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Mjesto Primošten ima djelomično izgrađenu kanalizacijsku mrežu. Kanalizacijska mreža je izgrađena na jugoistočnoj i dijelu sjeverne strane poluotoka, u većem dijelu starog dijela mjesta ispod magistralne ceste, te na poluotoku Raduča. Sve otpadne vode dotječu u kolektor kojim se dovode do uređaja za pročišćavanje na rtu Punta Sela, te podmorskim ispustom duljine 170 m ispuštaju u more.

Objekti koji nisu obuhvaćeni postojećom kanalizacijom imaju izvedene septičke jame.