PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o.

Na području općine Primošten od 1.1.2014. godine djelatnost javne odvodnje obavlja Primošten odvodnja d.o.o.
Do tada je javna odvodnja bila u nadležnosti tvrtke Bucavac d.o.o. Tvrtka je osnovana od strane Općine Primošten s ciljem da se sustav odvodnje, njegovo funkcioniranje, održavanje i razvoj zadrži u okviru općine, odnosno njezinih žitelja.

Poštovani korisnici,
Kako ste mogli vidjeti usluga odvodnje obračunavala se za period od 1. do 4. mjeseca 2014. po kvadraturi stambenog ili poslovnog prostora. Od 5. mjeseca nadalje, na snazi je cjenik po kojem se usluga obračunava po m3 potrošene vode.
Ukoliko imate prigovor na račune ispostavljene za period od 1. do 4. mjeseca, možete se obratiti u ured Primošten odvodnje d.o.o.
Sv. Josipa 7, u Primoštenu.
Za moguću korekciju računa za navedeni period potrebno je donijeti slijedeću dokumentaciju:
• Račune za odvodnju za 1., 2., 3., i 4. mjesec (od „Primošten odvodnja d.o.o.")
• Račune za vodu (s navedenom količinom potrošene vode) za 1., 2., 3., i 4. mjesec (od „Vodovod i odvodnja d.o.o.")
• Podatke o osobi na koju glasi vodomjer (ime i prezime)
• Broj tekućeg računa osobe na koju su ispostavljeni računi za period od 1. do 4. mjeseca (ukoliko su računi plaćeni)

Prigovor s navedenom dokumentacijom se može podnijeti najkasnije do 1.9.2014. godine.
Ukoliko prigovor ne bude podnesen do tog datuma, ostajete u obavezi podmiriti ispostavljene račune u cijelosti."